Szállítási / Fizetési feltételek

Kivonat a ÁSZF-ből

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1. Szőke Mihály e.v.által üzemeltetett webshopban (www.szokepapir.hu) 14 óráig megrendelt és raktáron lévő árut a külön szerződéssel rendelkező partnereinek (továbbiakban: szerződött partner), a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között belföldön díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla nettó értéke eléri a 25 000 (huszonötezer) forint összeget. Amennyiben a szerződött partner a megrendelését nem a webshopon keresztül adja le, hanem azt e-mail vagy fax formájában juttatja el Szőke Mihály e.v-hoz, úgy a kizárólag a 14-óráig leadott megrendelések szállítását vállalja Szőke Mihály e.v a következő munkanapra, minden 14-óra után érkezett megrendelést két munkanapos szállítási határidővel teljesíti. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szőke Mihály e.v nem áll módjában vállalni. A nettó 25 000 (huszonötezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a szerződött partner viseli oly módon, hogy az 1500 (ezerötszáz) Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha a megrendelés másolópapírt, vagy leporellót is tartalmaz, azok szállítmányozó céggel történő kiszállítása és kiszállítási költsége egyedi megállapodás szerint történik. Ha egy szerződött partnertől azonos napon 12 óráig több megrendelés is érkezik, ezek összevonásra kerülnek. A 12 és 14 óra között érkező megrendelések összevonására nincs lehetőség, ezért a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 25 000 (huszonötezer) forint értéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhoz szállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: 12 óra után a megrendelések becsomagolása elkezdődik, és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt Szőke Mihály e.v részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.

4.2 Amennyiben a megrendelés nettó 25 000 (huszonötezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a szerződött partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) abban az esetben történik ingyenesen, ha Szőke Mihály e.v a szerződött partner következő megrendelésével együtt szállítja, és a számla nettó összértéke eléri a 25 000 (huszonötezer) forintos határt.

4.3 Szőke Mihály e.v a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Szőke Mihály e.v által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

4.4 A megrendelt áru szállítása a megrendelésben megadott címre történik. Az árunak átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a vevő számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Szőke Mihály ev. részére értesítést küldeni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei a vevőt terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg kiegyenlíteni.

4.5 Nem szerződött partner (vevő) internetes vásárlása esetén a kiszállítás kérése esetén postai úton, utánvéttel, a vevő költségére történik. Postai utánvét esetén a szállítás költségei tekintetében a mindenkori szállítási és fizetési feltételek az irányadók.

4.6 Az áruátvételkor a szerződött partner, illetve a regisztrált vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

4.7 Az áru kísérő okmány a számla, kivételes esetekben szállítólevél, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.

4.8 A szerződött partner, illetve a regisztrált vevő jogosult az árut a Szőke Mihály ev. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

  • az áru minősége, mennyisége nem megfelelő;
  • az árucikk nem lett megrendelve;
  • a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes;
  • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, ? stb.).